Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

IRB 910SC SCARA

IRB 910SC (SCARA) är snabb, kostnadseffektiv och, just för att den kommer från ABB, exakt.

Genom utformningen av sin IRB 910SC, även kallad SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm), har ABB tagit fram en enarmsrobot som är kapabel att arbeta i begränsade utrymmen. ABB:s SCARA är idealisk för montering av småartiklar, för materialhantering och för inspektion av detaljer.

Varianter
IRB 910SC finns tillgänglig i tre konfigurationer (IRB 910SC – 3/0,45 m, IRB 910SC – 3/0,55 m och IRB 910SC – 3/0,65 m) med maximal nyttolast 6 kg. Alla har modulär konstruktion, med olika länkarmslängder och räckvidderna 450, 550 respektive 650 mm.

Alla medlemmar i vår SCARA-familj kan monteras på bord och är IP54-klassificerade för optimalt skydd mot damm och vätskor. Ett ISO-5-utförande för renrum är under utveckling.

Tillämpningar
ABB:s SCARA-familj är konstruerad för olika allmänna tillämpningar som plockning i tråg, placering av komponenter, inmatning till och utmatning från maskiner samt hopmontering. Sådana tillämpningar kräver snabba, repeterbara och exakta punkt-till-punkt-rörelser, t.ex. palletisering, depalletisering, inmatning till och utmatning från maskiner samt hopmontering.

ABB:s SCARA-familj är idealisk för dig som behöver snabba cykeltider, hög precision och hög tillförlitlighet för sina tillämpningar för montering av småartiklar och för laboratorieautomatisering och dispensering av receptläkemedel.


 
Huvudtillämpningar:

Montering av småartiklar
 • Skruvning
 • Införing
 • Hopmontering/isärtagning
 • Montering

Materialhantering
 • Plockning och placering
 • Överföring av detaljer
 • Hantering av detaljer
 • Sortering
 • Paketering

Inspektion
 • Produktinspektion
 • Provning
 • Kvalitetskontroll
Funktioner
 • Kan monteras på bord
 • Enkel att integrera
 • Kundanpassade gränssnitt
 • Modulär design

   

Fördelar med IRB 910SC
 • Korta cykeltider som uppnås genom hög hastighet
 • Hög precision som uppnås genom överlägsen rörelsestyrning
 • Enastående tillförlitlighet genom återanvändning och beprövade standardkomponenter