Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

YuMi - kollaborativ robot

YuMi® är en samarbetande robot med ett smart robotbeteende. YuMi® är resultatet av flera års forskning och utveckling kring samarbetet mellan människa och robot. Men det är inte allt.

ABB har utvecklat en tvåarmad smart kollaborativ robot med flexibla händer, detaljmatningssystem, detaljdetekteringskamera och toppmodern robotstyrning för montering av små komponenter. YuMi är en framtidsvision inom smart robotbeteende. YuMi kommer att förändra vårt sätt att tänka kring monteringsautomatisering med hjälp av samarbetande robototar. YuMi betyder “you and me” – samarbete mellan människa och robot med oändliga möjligheter. 

YuMi introducerades 2015. Kontakta ditt lokala ABB Robotics-kontor (använd informationsavsnittet nedan) om du vill ha mer information och om du vill anmäla intresse för YuMi.
YuMi®
YuMi®
YuMi®

  Om YuMi®

  Samarbete mellan människa och robot

  YuMi är en innovativ och människovänlig tvåarmad robot med funktioner som kan frigöra mycket stor automationspotential inom industrin. Den är konstruerad för framtidens automation och smart robotbeteende, till exempel för montering av små komponenter där människor och robotar arbetar tillsammans med samma arbetsuppgift. Roboten verkar under säkert robotbeteende, vilket betyder att den kan arbeta utan skyddsbur.

  YuMi® - IRB 14000 Överblick

  CAD modeller

  YuMi® – fotogalleri

  YuMi® – frågor och svar


  Vad är det som är så speciellt med YuMi®?

  YuMi är världens första verkligen kollaborativa robot som kan arbeta sida vid sida med en människa med samma arbetsuppgift på ett helt säkert sätt. YuMi kan hantera allt från schweiziska klockor till surfplattor med samma precision som krävs för att trä på en tråd på en nål – ingen tvekan om att det kommer att förändra vårt sätt att tänka kring monteringsautomation.

  Varför YuMi?

  YuMi är ”you and me” tillsammans inom automation. YuMi är samarbete mellan människa och robot med oändliga möjligheter. Det är YuMi.

  Vilka uppgifter har YuMi konstruerats för?

  YuMi är en kollaborativ tvåarmad robot med flexibla händer, detaljmatningssystem, detaljdetekteringskamera och toppmodern robotstyrning för montering av små komponenter. Den kan arbeta sida vid sida med människor i en normal tillverkningsmiljö, vilket möjliggör för företag att få ut det mesta möjliga av både människor och robotar – tillsammans. En av YuMi:s unika funktioner är dess egensäkerhet, vilket betyder att den kan arbeta bredvid människor utan att utgöra någon som helst säkerhetsrisk.

  Vad innebär säkerhetskonceptet?

  YuMi är egensäker och utgör ingen skaderisk för människor – även om kontakt mellan människa och robot skulle inträffa. Robotens båda armar har mjuk vaddering som garanterar säkerheten för robotens arbetskollegor. Robotens design gör att människor känner sig säkra och bekväma i dess närhet – konstruktionen har tilldelats det prestigefyllda designpriset Red Dot.

  På vilket sätt skiljer sig YuMi från andra kollaborativa robotar som redan finns på marknaden, och då särskilt vad gäller säkerhet?

  YuMi är speciellt konstruerad för montering av små komponenter, särskilt då inom kundelektronikindustrin. En viktig skillnad är att den ingår i en totallösning för montering av små komponenter som omfattar anpassningsbara händer, flexibla komponentmatare, kraftstyrning, kamerastyrning och givetvis toppmodern styrning och programvara.

  Vilka fördelar får man med en robot som har två armar istället för en?

  YuMi är snabb samtidigt som den uppfyller säkerhetskrav och -standarder för egensäkra robotar. Den kan utföra alla rörelser som krävs vid montering av små komponenter inuti mycket små utrymmen och samtidigt ha en räckvidd som påminner om den hos en människa. Detta är mycket viktiga egenskaper för att man ska kunna minimera utrymmesbehovet på fabriksgolvet och samtidigt möjliggöra installation av YuMi i arbetsstationer som i dagsläget används endast av människor.