Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Fältservice

Vi hjälper dig med teknisk support, felsökning på distans och reparation på plats.

Våra serviceteam är beredda att ge dig den support du behöver dygnet runt, alla dagar.
När reparationer behövs vill du att det ska gå snabbt och bli rätt från början. Vi tror att vi gör detta bäst tillsammans genom att avtala önskad respons innan behovet uppstår. Oavsett samarbetsform – som ägare till en ABB-produkt står vår lokala och globala teknikerstyrka till ditt förfogande vid såväl akuta som planerade behov.    

Snabb respons i nödsituationer är djupt rotat hos oss. Oavsett om det gäller aktiva eller äldre produkter. Med fler än 200 000 robotar installerade kan vi ABB-robotar och kan hjälpa dig oavsett robottyp och -modell.

Vi brinner för att maximera din produktivitet, och det är därför Robotservice erbjuder fjärrservice (Remote Service). Fjärrservice innebär en övergång från avhjälpande service – att laga det som redan gått sönder – till snabb och professionell förebyggande och prediktiv service.   

Vi har tjänster som hjälper till att upptäcka fel på ett tidigt stadium, ökar sannolikheten att det blir rätt från början, förkortar medelreparationstiden (MTTR) och ger avsevärt mindre oplanerade stillestånd. Andra viktiga funktioner inkluderar automatisk hantering av säkerhetskopior av programvara samt användningsbaserade underhållsrekommendationer.

Kontakta din lokala servicerepresentant för att beställa reparation eller felsökning (på distans).

Våra erbjudanden

Loading documents