Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Livscykelanalys

Vi har alternativen och olika lösningar för att säkerställa drift över tid.

En anläggning innehåller alltid system och produkter som befinner sig i olika faser i produktlivscykeln. Detta innebär att vissa äldre delar av en anläggning får en lägre tillgänglighet och kommer att sakna garanterad tillgång till service och reservdelar tidigare än andra delar. När en produkt går över till fasen obslete betyder det att tillgången till service och reservdelar försämras.

ABB hjälper dig med att i god tid upprätta en Livscykelanalys där vi utvärderr vad som behöver göras, innan något händer. Vi stödjer er med ett beslutsunderlag av vilka åtgärder som vi rekommenderar till anläggningen.

Våra erbjudanden

Loading documents