Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB:s Robot Care-paket

Säkerställer din produktivitet

ABB:s fyra standardiserade serviceavtalspaket för robotvård ger ro, ökad tillgänglighet och förbättrad prestanda. I tillägg till vår helt flexibla tjänst, där du väljer de tjänster du är intresserad av, erbjuder vi våra fyra standardiserade packet som är baserade på lång erfarenhet och förståelse för kunders behov. Alternativen täcker alla dina behov från förbyggande underhåll till alternativ med fasta avgifter för reservdelar, arbete och mer. Vi har tar han om dina robotar så att du kan ta hand om din verksamhet.

Idag är alla ABB-robotar vid leverans redo att anslutas till Connected Services, vilket ger tillgång till en hel värld av möjligheter till prediktiv, proaktiv och omedelbar support; när som helst, var som helst. Sviten Connected Services innefattar fem olika tjänster: tillståndskontroll genom remoteuppkoppling, säkerhetskopiering, fjärråtkomst, bedömning av robotparken och tillgångsoptimering. Alla våra uppkopplade tjänster kan skräddarsys via ABB:s flexibla serviceavtal för robotvård, för att möta en fabriks unika behov.

Få ditt skräddarsydda ABB Robot Care-erbjudande, med ett alternativ för fast avgift inkluderat

Robotvårdspaket

På engelska
Guide

Översikt över ABB:s robotvårdspaket

Connected Services

Tillståndsövervakning och diagnostik
Säkerhetskopiering
Robotparkbedömning
Tillgångsoptimering