Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB Ability™ Connected Services

För säkerställd tillgänglighet och optimerad prestanda

Anslut din ABB-robot till Connected Services idag och få upp till 25 % färre produktionsstopp och 60 % kortare responstid och snabbare problemavhjälpning.

Connected Services är ett paket avancerade servicetjänster som ger dig snabb information och data om statusen på dina uppkopplade robotar. Det är lätt att koppla upp dina ABB-robotar och därmed jobba proaktivt med underhåll och livscykelplanering. Att ha tillgång till Connected Services kan leda till upp till 25 % färre produktionsstopp och 60 % kortare inställelsetid och snabbare problemavhjälpning. Uppkopplade robotar är ett steg närmare en smart industri.

Alla ABB-robotar är vid leverans redo att anslutas till Connected Services, trådlöst eller trådbundet, för att ge tillgång till en hel värld av möjligheter till prediktiv, proaktiv och omedelbar support; när som helst, var som helst.

Connected Services innefattar fem olika deltjänster

  • Condition Monitoring & Diagnostics - larm & trender, dashboard för översikt
  • Back up - säkerhetskopiering av robotprogram och system
  • Fleet assesment - ger visualisering av individuell belastning och översikt på utnyttjande av robotparken
  • Asset Optimization - optimeringsförslag baserat på driftstaus på individuell nivå
  • Remote access - säker fjärråtkomst för dubbelriktad komunikation

Connected Services kan skräddarsys via ABB:s serviceavtal, för att möta de unika behoven i din fabrik av uppkopplade robotar. Det levereras till dig via webbapplikationen MyRobot, som förser dig och ABB Service med åtgärdsrelaterad information genom ett enda intuitivt användargränssnitt.

MyRobot hjälper dig att identifiera eventuella fel. Du får även information om trender, varningar och omedelbar notifiering samt snabb support om problem uppstår. Därigenom kan tillfällena för ett eventuellt driftstopp minskas i den smarta fabriken.

Relaterade medier och nedladdningar

Connected Services

Condition Monitoring & Diagnostics
Backup Management
Remote Access
Fleet Assessment
Asset Optimization

Serviceavtal

Möjlighet att optimera och förutsäga underhållskostnader