Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Underhåll

ABB ger support under robotens hela livslängd och stöder din underhållsstrategi.

Syftet med schemalagt förebyggande underhåll är att minska risken för driftstörningar och fel och slippa oplanerade byten av komponenter som blivit skadade eller allt för slitna. ABB använder ett unikt verktyg, PMGuide, för att säkerställa underhållsarbetets kvalitet.

Underhåll utförs med fastställda intervall, eller behovsstyrt utifrån robotens kondition. Förebyggande underhåll omfattar regelbundna inspektioner, regelbundet underhåll (som smörjning av mekaniska delar) och fördefinierade komponentbyten.

Våra erbjudanden

Loading documents