Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Vad händer om din gamla robot slutar att fungera?

Produktionsstopp med risk för minskad produktivitet och försämrad kvalitet på slutprodukten

Det finns många robotinstallationer runt om i Sverige som behöver eller snart behöver moderniseras, alternativt bytas ut. Robotarna finns i princip i alla industrier, allt från att packa, plocka och lyfta livsmedel, svetsa bilar till att montera komponenter.

Oavsett applikation behöver en robotinstallations livcykelstatus kontinuerligt bevakas och ses över. Detta för att säkra driften och underlätta planeringen.

När nyinstallation inte är ett alternativ finns andra vägar att gå. En retrofitlösning från ABB är ett hållbart, flexibelt och ekonomiskt alternativ till byte av en robot.

En översyn och agerande vad gäller befintliga installationer medför alltså minskad risk för produktionstopp, ökad produktivitet och bättre kvalitet. Detta ger också en möjlighet att utnyttja den senaste tekniken såsom:
- Integrated Vision
- Uppkopplade robotar genom nätverk och ABB Ability™ Connected Services
- Robotstudio för simulering och programmering
- SafeMove2 för att samarbeta och jobba nära med roboten utan stängsel 

Film