Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Utbyte och uppgradering

Säkerställ och modernisera din robotpark.

Vi hjälper våra kunder att med korta insatstider byta ut robotar, robotstyrsystem eller komponenter/uppgraderingskit, till den modernaste tekniken.

Uppgradering av aktiva produkter
Produkter eller komponenter byts ut mot OEM-delar med garanti. Genom att använda komponenter och uppgraderingskit  från ABB som originaltillverkare, kan vi vara säkra på att utrustningens driftsäkerhet  bibehålls eller ökas, och samtidigt möjliggöra utnyttjandet av ny teknik.

Utbyte av icke aktiva produkter
Utbyten av produkter eller komponenter i slutet av sin livscykel som kan ha begränsad eller ingen support och lagerhållning, byts ut mot ny uppdaterad teknik och säkerställer därmed produktionen.

Utbyte av produkter från tredje part
Produkter från tredje part byts ut mot utrustning med ABB:s senaste teknik. Med den nya utrustningen får din produktion tillgång till  ABB:s senaste teknik, kvalitet och driftsäkerhet.

ABB har alternativen för att möjliggöra uppkopplade system genom ABB Ability™ Connected Services.

Våra erbjudanden

Referenser

Loading documents