Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Utbyte och uppgradering

Säkerställ och modernisera din robotpark.

Vi hjälper våra kunder att med korta insatstider byta ut robotar, robotstyrsystem eller komponenter/uppgraderingskit, till den modernaste tekniken.

Uppgradering av aktiva produkter
Produkter eller komponenter byts ut mot OEM-delar med garanti. Genom att använda komponenter och uppgraderingskit  från ABB som originaltillverkare, kan vi vara säkra på att utrustningens driftsäkerhet  bibehålls eller ökas, och samtidigt möjliggöra utnyttjandet av ny teknik.

Utbyte av icke aktiva produkter
Utbyten av produkter eller komponenter i slutet av sin livscykel som kan ha begränsad eller ingen support och lagerhållning, byts ut mot ny uppdaterad teknik och säkerställer därmed produktionen.

Utbyte av produkter från tredje part
Produkter från tredje part byts ut mot utrustning med ABB:s senaste teknik. Med den nya utrustningen får din produktion tillgång till  ABB:s senaste teknik, kvalitet och driftsäkerhet.

ABB har alternativen för att möjliggöra uppkopplade system genom Connected Services.

Våra erbjudanden

Loading documents

Kontakt

Vad behöver du?

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Authorized Value Providers

Stäng
Kontakt för Service är inte tillgänglig