Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

RobotStudio - robotsimulering av robot i 3D

Robosimulering av 3D robot gör det enkelt att programmera din robot vid datorn

Offline-programmering med robotsimulering är det bästa sättet att maximera avkastningen på din investering i robotsystem. Med ABB:s programvara för robotsimulering och offline-programmering, 
RobotStudio, kan du programmera en 3D-robot från kontorsdatorn – utan produktionsstopp.

RobotStudio innehåller verktyg som ökar robotsystemets lönsamhet, eftersom du kan utföra uppgifter som utbildning, programmering och optimering utan att störa produktionen med hjälp av robotsimulering av en 3D-robot. Detta ger många fördelar, som riskminskning, snabbare igångkörning, kortare ställtider och högre produktivitet.

RobotStudio är uppbyggd kring ABB VirtualController, en exakt kopia av den riktiga programvaran som är installerad i roboten ute i produktionen. Detta gör att du kan köra mycket realistiska simuleringar av en 3D-robot med riktiga robotprogram och konfigurationsfiler som är identiska med dem som används på verkstadsgolvet.

Vill du veta med om hur du kan öka din effektivitet med hjälp av robotsimulering av en 3D-robot i ABB Robotics, RobotStudio? Läs mer här och skicka en förfrågan.
 

Loading documents