Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Styrenheter

ABB:s styrenheter för industrirobotar ger överlägsen rörelsestyrning och medger snabb integrering av ny maskinvara.

IRC5 är ABB:s robotstyrenhet ur femte generationen.
Tekniken för rörelsestyrning, med TrueMove och QuickMove, är nyckeln till robotens prestanda i fråga om noggrannhet, hastighet, cykeltid, programmerbarhet och synkronisering med externa enheter.
Andra funktioner som kan nämnas är FlexPendant (med pekskärms- och styrspaksprogrammering), flexibelt RAPID-språk och kraftfull kommunikationskapacitet.
RobotWare finns i systemets hjärta och innehåller flera olika tilläggsprogram som förbättrar funktionen för robotanvändare. Som exempel kan nämnas flerprogramskörning, överföring av information från fil till robot, kommunikation med externa system eller avancerade rörelser.

SafeMove är ett stort steg i riktning mot att ta bort begränsningarna för industrirobotar och medge samarbete mellan människa och robot. Det är ett elektronik- och programbaserat system, utvecklat för att uppfylla gällande internationella säkerhetsstandarder och för att ge säkra och förutsägbara robotrörelser.

Våra erbjudanden

Relaterade länkar

Loading documents