Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

IRC5P – styrenhet för målningsrobotar

Enkel kvalitetsmålning

IRC5P är ABB:s nya generation styrsystem för målningsrobotar. Den har FlexPaint Pendant som är särskilt konstruerad för målningsverkstaden.
Snabbare installation och driftsättning
Med nytt styrsystem för målningsrobotar reduceras installations- och driftsättningstiden markant. IRC5P ger snabbare inställning och konfiguration av IPS, RobotWare Paint, RobView och PLC-mappning. Systemet anpassar sig automatiskt till installationens processkonfiguration.

Ökad tillgänglighet
Med nytt styrsystem för målningsrobotar reduceras tiden för felsökning och diagnos markant, tack vare dess automatiska igångkörningsdiagnos, omfattande processdiagnos och snabba filtrering av fellogg.

Ett integrerat styrsystem för målningsrobotar
IRC5P styrsystem för målningsrobotar har det nya Ex FlexPaint Pendant och nästa nivå av målningscellövervakning – RobView.

FlexPaint Pendant har ett intuitivt gränssnitt med sömlös integrering av målningsprocessen. Du använder det för att testa och kalibrera din målningsutrustning, för att jogga och programmera roboten och för att testköra målningsprogram.

Med RobView kan du hantera installationen (vare sig det rör sig om en eller flera robotar), visualisera hela målningsprocessen och styra och övervaka målningsrobotcellen.

IPS styrenhet
IRC5P har vår höghastighetsprocessystem, IPS, med vår överlägsna rörelseteknik. Detta ger full kontroll över målningsprocessen, kortare cykeltid och såväl tids- som miljöbesparingar.
Loading documents