Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

SafeMove - säkra robotar är framtiden

Skydda operatörerna med säkra robotar. Förbättrad robotsäkerhet med SaveMove.

SafeMove lanserades 2008 och utför certifierad övervakning av robotrörelser, verktyg, stillastående samt hastighetsgränser för att få säkra robotar. SafeMove ger större flexibilitet, utrymmesbesparingar och branschledande driftsättningsverktyg för ökad produktivitet till en lägre total investeringskostnad. Allt detta tillsammans med oöverträffad säkerhet gör ett närmare samarbete möjligt mellan robotar och fabriksarbetare.

Liksom sin föregångare innehåller SafeMove ett antal avancerade säkerhetsfunktioner för att få säkra robotar, däribland säkra hastighetsgränser, övervakning av säkert stillastående, säkra axelintervall och övervakning av position och orientering. SafeMove är framtaget för att minska risken inom industrin när arbeta nära en robot, så att man kan jobba på ett säkert sätt, d.v.s. ha en helt säker robot och robotinstallation.

Fördelen med SafeMove och en säker robot är att den dagliga driften blir mer effektiv, mindre utrymmeskrävande och ökad produktivitet.

Loading documents