Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

İşleme Uygulamaları için Kuvvet Kontrolü.


Kullanıcıların bir robotu programlamada başvurduğu geleneksel yöntem, yörünge ve hızın tanımlanmasıdır.


Bu değerler sabit kalır ve proses kuvvetlerinden bağımsızdır. Eğer yörünge, yüzeyle ve parça boyutlarıyla eşleşmezse, kalite sorunları ortaya çıkacaktır. Hatta bu durum takımlara zarar bile verebilir.

Bu sorununun üstesinden gelebilmek için ABB RobotWare Talaşlı imalat FC'yi geliştirdi. RW Talaşlı imalat FC sayesinde robotlar, işleme prosesini, yüzey kontörüne ve malzemeler ile işlenecek bileşen parçalarının yoğunluğuna hızlı ve doğru bir şekilde uyarlama kabiliyetine sahiptir.
Üç yeni fonksiyon olan FC Grafiksel Programlama Arayüzü, FC Basınç ve FC Hız değiştirme, talaşlı imalat operasyonlarında robotların kullanımına yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu sayede proses sonuçları ile ürün kalitesi gelişmiş, verimlilik artmış, programlama zamanı azalmış, çevrim süresi kısalmış ve maliyet düşmüştür.

Ürünlerimiz