Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

工业机器人IRB 1600 技术参数

机器人版本

承重能力

到达距离

防护等级选项

IRB 1600 - 6 / 1.2

6 kg

1.2 m

铸造专家型二代 (IP 67)

IRB 1600 - 6 / 1.45 6 kg 1.45 m
铸造专家型二代 (IP 67)
IRB 1600 - 10 / 1.2 10 kg
1.2 m
铸造专家型二代 (IP 67)
IRB 1600 - 10 / 1.45 10 kg
1.45 m
铸造专家型二代 (IP 67)
*带垂直手腕