Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kraftöverföring

HVDC, autotransformatorer, fulltransformatorer samt reaktorer är nyckelkomponenter i kraftöverföringsnät. Transformatorns förmåga att transportera ström för att matcha eller något överträffa sin märkeffekt är det enda kvalitetsmåttet. 

ABB kompromissar inte med kvalitet när det gäller konstruktion, utveckling och tillverkning av krafttransformatorer för växelspänningar, likspänningar, på land och till havs och har gjort oss till det oomtvistat världsledande företaget inom krafttransformatorbranschen.

Krafttransformatorer är ytterst komplexa och förfinade produkter. Under deras livslängd på upp till 40 år utsätts de för enorma elektriska, magnetiska och mekaniska laster. Detta kräver en konstruktion på toppnivå och en kontrollerad och strukturerad process för konstruktion och tillverkning. Varje ABB-krafttransformator tillverkas enligt kundens specifikationer och internationella standarder. Vår globala närvaro, storlek och finansiella styrka gör oss till en partner att lita på.

Varför ABB?

  • Oomstridd ledare när det gäller tillverkning av kraftöverföringstransformatorer
  • Branschens bästa kortslutningsprestanda och kvalitet
  • Minskar livscykelkostnaden och energiförbrukningen - generation för generation
  • ABB - en långsiktig och pålitlig partner

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents