Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

HVDC strömriktartransformatorer

För överföring av el över långa avstånd, genom luftledningar eller undervattenskablar

ABB var först med överföringstekniken HVDC - högspänd likström - på 1950-talet och fortsätter att kontinuerligt utveckla tekniken.

HVDC används för att överföra el över långa avstånd, genom luftledningar eller undervattenskablar. Den används även för att sammankoppla olika elkraftssystem i lägen där traditionella AC-anslutningar inte kan användas.

HVDC-överföring erbjuder exempelvis styrbarhet och låga totala investeringskostnader jämfört med AC-lösningar för långdistansöverföring.

Genom sammankopplade länkar används befintliga kraftverk effektivare i kraftnäten, så att byggandet av nya kraftverk kan skjutas på framtiden. Detta är både lönsamt och ger minskad miljöpåverkan.

Produktportfölj 

  • Klassisk HVDC upp till 12 GW (gigawatt) respektive 80 kV -1 100 kV likström (DC) och 1 200 kV växelström (AC)
  • HVDC Light upp till 1 500 MW och 500 kV

Varför ABB?

  • ABB har levererat över hälften av världens projekt
  • ABB har konstruerat och tillverkat mer än 350 HVDC-strömriktartransformatorer i spänningsområdet 80-800 kV DC
  • ABB var först med HVDC-överföringsteknik på 1950-talet

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Aktuellt

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden