Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Jordningstransformator

Transformator för att ge en neutral anslutning för jordning

En jordningstransformator klassificeras som standardreaktor. En jordningstransformator (neutralkopplare) är en trefastransformator som ansluts till kraftsystemet för att ge en neutral anslutning för jordning, antingen direkt eller via impedans. Jordningstransformatorer kan dessutom leverera en lokal hjälpbelastning.

Jordningstransformatorn skapar en nollpunkt för nätverket. En ZN-anslutning brukar användas. Z-anslutningen ger en linjär och specificerad nollsekvensimpedans. YN + d kan också tillämpas.

 Produktportfölj

  • Spänningsnivå: upp till 170 kV

 Varför ABB?

  • Optimerad utformning helt i linje med systemdesign för transformatorstationer
  • Många referenser i olika spänningssystem och transformatorstationer

 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents