Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Variabel shuntreaktor

Reaktor för förbättring av spänningsstabilitet och effektkvalitet under lastförhållanden som varierar med tiden

Kraftöverföringssystem utsätts för dagliga variationer eller årstidsvariationer. En variabel shuntreaktor justerar kontinuerligt kompenseringen allt eftersom lasten varierar med tiden.

De gör det onödigt att koppla in och ur reaktorer med fasta märkdata, vilket eliminerar skadliga spänningssteg. Den variabla reaktorn kan alltid anpassas efter behov, både i dagens verksamhet och i det framtida elnätet. Dessutom kan VSR interagera med andra system, som statiska VAr-kompensatorer (SVC:er) och högspända likströmslänkar (HVDC) för att optimera systemdriften och maximera den dynamiska kapaciteten vid fel.

En variabel shuntreaktor är därför ett lönsamt sätt att förbättra spänningsstabiliteten och effektkvaliteten under lastförhållanden som varierar med tiden.

VSR:er är redan väletablerade och flera är i drift i både Europa och Nordamerika.

Produktportfölj

  • Variabla shuntreaktorer innefattar 500 kV-området
  • Upp till 250 MVAr trefasenheter
  • Stora regleringsområden (40-100 %)

Varför ABB?

  • Sedan 1960 har vi levererat mer än 2 500 shuntreaktorer till 70 länder över hela världen
  • Robust formgivning och hög prestanda säkerställer exceptionell och beprövad tillgänglighet i fält
  • Lägst total ägandekostnad inom branschen. ABB har den längsta Medeltid mellan fel (MTBF) inom branschen

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents