Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Utbildning transformatorer

Har du rollen som servicetekniker, underhållsansvarig, projektledare eller inköpare? Skulle du behöva höja din kompetens om transformatorer för att minimera stilleståndstid, hantera underhållsbehov och eliminera felanvändning av utrustningen? Vill du få kunskap som ger dig insikt och möjlighet att planera för underhåll, investeringar och uppgraderingar?

Vårt erbjudande för dig omfattar allt från utbildningar vid vårt utbildningscenter i Ludvika till kurser som hålls på fabrik för en speciell transformatortyp och skräddarsydda utbildningsprogram som erbjuds på plats hos dig.  

Kontakta oss för diskussion om vilken utbildning som passar.

Varför ABB-utbildning?

  • Med större kunskap om hur ett problem som uppstår ska hanteras kan stilleståndstiden förkortas genom snabbare respons och beslutsfattande
  • Genom att gå en utbildning som hålls i ABB:s regi får du ökad kunskap och lär dig att hantera de underhållsproblem som kan uppstå
  • Med ökad kunskap om utrustningen och servicerutinerna minskar risken för felanvändning av utrustningen

Vill du ha produktinformation eller service?

Våra kurser

Loading documents