Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Torrisolerade transformatorer

För minskad miljöpåverkan och brandrisk

ABB erbjuder ett komplett program av torrisolerade transformatorer med primärspänningar till och med 72,5 kV, byggda enligt alla större standarder, som IEC och ANSI. Dessa transformatorer uppfyller strikta parametrar när det gäller elsystemkrav och funktion i områden med extrema klimatförhållanden. 

ABB:s torrisolerade gjuthartstransformatorer är praktiskt taget underhållsfria och tillverkas i enlighet med industriella och internationella standarder, inklusive ISO 9001.

Fördelar med torra transformatorer:

 • Exploderar inte och innehåller minimalt med material som är brännbart, är självslocknande
 • Behöver inte splitterskydd eller oljegrop, endast en förstärkt platta
 • Högre grad av personsäkerhet
 • Har lägre försäkringspremier hos vissa försäkringsbolag
 • Behöver mindre underhåll, inget behov av oljeregenerering eller regelbundna oljeanalyser
 • Innehåller ingen olja och medför därför minskad miljöpåverkan

Torra transformatorer är särskilt lämpliga i:

 • Stationer i städer och i byggnader
 • Inomhus- och underjordsstationer
 • Olika industriapplikationer (kemi-, olje-, metall-, gruv-, verkstads- och gasindustrin m.fl.)
 • Miljökänsliga områden
 • Förnybar elproduktion
 • Brandkänsliga områden

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Aktuellt

Loading documents

Relaterade erbjudanden