Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Jaa tämä sivu

Uudet konenäkötekniikat muuttavat käsityksesi paperin laadusta

Luokittele paperirullat automaattisesti asiakkaan vaatimusten mukaisesti ennen kuin ne tulevat pituusleikkurille. Löydä rypistymisen ja likaantumisen juurisyyt ja suorita korjaavat toimenpiteet välttääksesi seisokit. Tässä vain joitakin niistä mahdollisuuksista, joita ABB:n uudet reaaliaikaiset paperiradan valvonnan menetelmät tuovat mukanaan.

Autamme sinua vähentämään paperin laatuongelmia

Ota yhteyttä

Eri paperityypit vaativat erilaisen laadunvarmistuksen

Eri paperilaaduilla on erilaiset laatuvaatimukset, joilla voidaan vastata loppuasiakkaan tarpeisiin. Esimerkiksi hienopaperin tai kartongin paperiradan on oltava tasalaatuista, jotta varmistetaan hyvä painettavuus. Jos lainerissa ja nestepakkauskartongissa on ryppyjä, niille tulostaminen on vaikeaa. Mahdollisen vuotoriskin lisäksi väri voi valua tai tulostuslaatu olla huonoa. Sellussa, paperissa tai kartongissa olevan näkyvän lian vuoksi tuote arvioidaan heikkolaatuiseksi, sillä se huonontaa merkittävästi myös lopputuotteiden laatua. Reiät, täplät ja pienet likahiukkaset ovat tavallisia vikoja, kun taas rypyt, juovat ja tahmeat pisteet ovat pienempiä matalan kontrastin vikoja. Laadun mittauksen ja valvonnan on aina täsmättävä yhteen suunnittelun, tulostustekniikan, budjetin, määräajan, käyttötarkoituksen ja asiakkaan odotusten kanssa.

Erilaisia sellu-, paperi- ja kartonkituotteiden arviointitapoja

Tuotteiden laadun arviointi on usein perustunut laboratoriomittauksiin ja/tai osittaisiin mittaustuloksiin, jotka pohjautuvat vain pieneen osaan tuotteesta. Monet sellun ja paperin valmistajat ovat alkaneet käyttää vikojen ja muiden epätoivottujen piirteiden havaitsemiseen konenäköä, jota käytetään integroidun paperiradan valvontajärjestelmän kautta. Se on nopeampaa ja objektiivisempaa, ja valvonta kattaa taukoamatta koko paperiradan.

Jos taas käytetään vain osittaisia mittauksia, voidaan suuria määriä hyvälaatuistakin tuotetta arvioida todellista heikkolaatuisemmaksi.

Konenäöstä on tulossa älykkäämpi, nopeampi ja tehokkaampi

Konenäkötekniikoiden integrointi on avain kestävään ja skaalattavaan ratkaisuun. Alan johtavat järjestelmämme Web Imaging System (WIS) ja Web Monitoring System (WMS) integroituvat täysin ABB:n laadun ja automaation valvonnan ratkaisuihin, joiden avulla voidaan valvoa, havaita ja analysoida vikoja koko paperiradassa. WIS-älykameroiden ainutlaatuiset ja nopeat FPGA-pohjaiset prosessikomponentit havaitsevat viat välittömästi ja luokittelevat ne, samalla vähentäen perusjärjestelmän resurssien tarpeetonta kuormitusta. 

Näin saadaan aikaan suuria säästöjä, ja sellun ja paperin valmistajat voivat:

  • Valvoa tuotteen yleisiä laatutekijöitä reaaliaikaisesti
  • Reagoida välittömästi tuotteen valmistusprosessin parantamiseksi
  • Tehdä laadunvalmistusta, joka perustuu pienten paperirataosuuden sijaan todellisiin tuloksiin
  • Luokitella valmistetut tuoteosuudet tiettyjen asiakasvaatimusten mukaisesti

Uudet paperiradan valvontamenetelmät

ABB on kehittänyt kustannustehokkaita menetelmiä, joilla voidaan analysoida tiettyjä tuotteiden vikoja reaaliaikaisesti samalla kattaen koko tuotealueen mittaus.

Kattava formaation mittaus

ABB:n Web Imaging System -järjestelmän uusin ominaisuus mahdollistaa paperin tasalaatuisuuden kattavan mittauksen estäen virheelliset tulokset. Koko paperiradan formaation tehokas ja reaaliaikainen mittaus vähentää suunnittelemattomia seisokkeja. 

Paperin ja kartongin valmistajat voivat tehdä parempia ja nopeampia päätöksiä kattavamman tiedon avulla.

> Varmista täydellinen formaation mittaus

Reaaliaikainen paperiryppyjen laskenta

ABB:n ainutlaatuinen järjestelmä havaitsee, luokittelee ja määrittelee tilastollisesti tiedot arkkien rypyistä reaaliaikaisesti ilman tiedonkäsittelyjärjestelmän ylikuormittamista. Sen avulla lainerien ja nestepakkauskartongin valmistajat voivat korjata kosteusretentioon liittyvät ongelmat. Se osoittaa myös tehottomien perälaatikoiden vaikutuksen tuotteen laatuun.

Kun prosessinhallinta paranee ja saadaan erinomainen korrelaatio laboratoriomittauksiin, hylyn määrä pienenee huomattavasti.

> Ota yhteyttä ottaaksesi olennaisimmat ongelmat haltuun

 

Koko paperiradan lian laskenta

ABB:n Web Imaging Dirt Count -järjestelmä havaitsee lian ja laskee sen määrän koko paperiradassa reaaliaikaisesti sekä syöttää tiedot suoraan ABB:n automaatiojärjestelmään. Korjaavat toimenpiteet voidaan suorittaa aiemmin ja laadun mittauksesta tulee tarkempaa, minkä ansiosta pienempi määrä paperia arvioidaan heikkolaatuiseksi. 

Lisäksi paperinvalmistajat voivat valmistaa asiakasrullia jäljellejääneestä hyvälaatuisesta tuotteesta ja saavuttaa suuremmat tuotot.

> Vähennä turhaa laadunalentamista ja hylyn määrää

 

 

Tietoa ABB:n Web Imaging System -järjestelmästä

Yli 40 vuotta ensiluokkaisia sellu- ja paperiteollisuuden paperiratojen valvontaan.

Tiesitkö, että ABB:n automaattinen jarrutusjärjestelmä (ABS) voi hidastaa/pysäyttää pituusleikkurin valittujen vikojen kohdalla ja siten vähentää häiriöitä?

Kuinka usein annat alennuksia tuotteista laatuongelmien vuoksi? Käytä alla olevaa lomaketta, niin voimme parantaa tilannettasi.

  • Yhteydenotto

    Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

    Ota yhteyttä