L&W Moisture Sensors

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

L&W Moisture Sensors DS są jedynymi czujnikami na rynku, które mogą mierzyć wilgotność na wszystkich warstwach gotowej tektury falistej. Pomiary bezdotykowe są zaletą przy mierzeniu wilgotności wielowarstwowych produktów, takich jak karton na pudełka i tektura falista oraz przy pomiarze powlekanych gatunków papieru.

Czujniki wilgotności L&W Moisture Sensors oparte są na technologii mikrofalowej. Wyniki pomiarów nie są zależne od pozostałości tuszu w papierze makulaturowym lub koloru arkusza; nie mają również wpływu na wyniki takie parametry jak: grubość, struktura powierzchni, uwarstwienie wilgoci, różne pH lub zawartość soli w wodzie technologicznej. Nawet powszechne wypełniacze, takie jak glinka biała (kaolin) lub wybielacze np. ditlenek tytanu, praktycznie nie mają wpływu na odczytywanie wilgoci.
 

Cechy/ Zalety

  • Mniej wrażliwa na różnice w gatunkach papieru, w tym materiały z recyklingu niż inne metody, prowadzi do skrócenia czasu kalibracji
  • Wysoka dokładność prowadzi do poprawy kontroli procesu, oszczędności energii i poprawy jakości produktów.
Loading documents
Select region / language