System kontroli jakości QCS800xA

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Spełnia różnorodne wymagania klienta i zwiększa wartość wkładu dla akconariuszy – już ponad 80 udanych instalacji

System kontroli jakości QCS800xA zapewnia pełny zestaw funkcji do monitorowania i kontrolowania maszyn papierniczych za pomocą sterowników AC 800M. 


QCS800xA jest sercem systemu Industrial IT for Papermaking (informatyki przemysłowej dla produkcji papieru) dla klientów z branży papierniczej i w pełni wykorzystuje rozbudowaną platformę automatyki 800xA OCS platform. QCS800xA oferuje pełną funkcjonalność umożliwiającą operatorom łatwy dostęp do prawdziwych informacji w odpowiednim czasie i miejscu. Dzięki systemowi kontroli jakości QCS800xA użytkownicy przeglądają i kontrolują proces produkcji arkuszy płaskich za pomocą środowiska roboczego 800xA i sterowników ABB AC 800M. 

Dzięki ponad stuletniej znajomości branży grupa ABB rozumie przemysł papierniczy i wyzwania, przed którymi stają dziś producenci papieru. Łączymy naszą rozległą wiedzę fachową na temat Państwa rynków, biznesów i procesów produkcyjnych, z naszymi światopwej klasy produktami i usługami.

Referencje


Sterowanie
Rozwiązania grupy ABB w dziedzinie QCS systemu kontroli jakości oferują producentom papieru najdokładniejsze rozdzielenie pomiarów w kierunku wzdłużnym/w kierunku poprzecznym, najbardziej niezawodne sterowanie w kierunku wzdłużnym, supernowoczesne funkcje sterowania w kierunku poprzecznym i potężne aplikacje kontroli koloru.
“ABB ControlIT CD solutions with LV control perform very well. The resulting profile uniformity is consistent and stable.”Dave Moore, Senior Process Engineer, SAPPI Somerset Mill, USA

Pomiary

ABB jest dumne z możliwości dostarczania unikalnych i supernowoczesnych pomiarów procesowych, takich jak orientacja włókien. Reagując na zapotrzebowanie klientów, oferujemy też liczne rozwiązania dotyczące pomiaru gramatury, wilgoci, grubości i masy powłoki. Zapewnia to swobodę wyboru rozwiązań optymalizacji procesów.

Profilery

Dzisiejsze rozwiązania dotyczące profilowania wymagają ściślejszego spacjowania stref, większej precyzji, dokładnego mapowania i twórczych rozwiązań w dziedzinie kontroli. Grupa ABB koncentruje się na jakości, wykorzystując nowe siłowniki xP (eXtended Profiling), i zapewnia dokładność i precyzję niezbędną do dzisiejszych trudnych zastosowań w dziedzinie sterowania.
“Caliper and gloss profiles must be perfect. ABB gloss profilers made the development of new grades possible.” Robert Comstock Jr., Assistant Vice President, Blandin Paper Company, Grand Rapids, Minnesota, USA

Scanners

ABB Scanning Platforms są najsilniejszymi i najinteligentniejszymi skanerami w branży, dostarczając informacji procesowych niezbędnych do optymalizacji produktu.
“We nailed every one of our ROIs on our projects with ABB. What ABB commits to, they deliver.” Bob McDonald, Vice President Operations, Fox River Paper, USA

System integration

ABB Quality Control Solutions są wdrażane na platformie sterowania Systemu 800xA. Umożliwia przeglądanie wyświetlaczy operatora, statusu sterowania, danych procesowych, rysunków maszyn i innych użytecznych informacji, w tym kontroli jakości papieru, napędów, kontroli masy celulozowej i przygotowania masy papierniczej.
“With the changes ABB made throughout our mill, I am very happy to say we are getting the results we wanted. We are lucky to have all our information technology supplied by ABB.” Anthony Tan, MNI Production Manager
Loading documents
Select region / language