Ställdon för pappersmaskinen

Uppfyller kundens krav på produktion och kvalitet


ABB:s toppmoderna ställdon för pappersmaskiner säkerställer minimala profilvariationer mellan maskiner, förbättrar papperskvaliteten och ökar produktionseffektiviteten.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Air Water xP

ABB levererar en revolutionerande konstruktion inom återfuktningssystem med luft-vattenteknik. ABB:s Air WaterProfiler kräver minimalt underhåll, är tillförlitligare och erbjuder ett bredare sortiment av tillämpningar än något annat återfuktningssystem på marknaden.

SteamPlus xP/Finishing Profiler


ABB:s Finishing Profiler är branschens mest avancerade ånglåda för torra på/av-bestrykare, superkalendrar eller omvandlare.

SteamPlus xP/T880C-ångventiler


T880C tillför funktioner som ska ge en livslängd på 10 år i starkt frätande miljöer som kan orsaka stressprickor på grund av korrosion. Den förseglade, helgjutna metallbälgen eliminerar behovet av slitdelar i form av membran och elastomeriska tätningar som används i konkurrenternas ånglådor.

Induction xP


ABB:s Induction xP erbjuder avancerad kapacitet för tjockleksprofilering och banavslutning för hela sortimentet av papperstillämpningar. Induction xP har den högsta effekttätheten och smalaste zonupplösningen som finns tillgänglig på marknaden, vilket resulterar i det största styrintervallet och den snabbaste svarstiden för tjocklek, bandavslutning och uppvärmning av rullar.

Weight xP-serien


Den utökade viktprofilfamiljen (xP) är utformad för att uppfylla krävande specifikationer som överskrider processkraven. Weight xP är enkelt att installera och underhålla, och den tåliga konstruktionen är både robust och mycket tillförlitlig.

Slice xP
Slice xP
Select region / language