Processinformationshantering

Informationsportal för massa- och pappersindustrin

Information är en viktig tillgång inom all verksamhet. För att uppnå hållbara konkurrensfördelar måste tillverknings-och processindustrin kunna anpassa sig snabbt till förändringar. Minskad tid till beslut och handling är avgörande, och detta gör insamling, bearbetning och spridning av pålitlig information till en viktig fråga.

Informationsportalen använder de utökade automatiseringsfunktionerna i 800xA-tekniken för att ge intelligent åtkomst till data och visningsfunktioner för att hjälpa personal på alla nivåer fatta snabba och välgrundade beslut, vidta rätt åtgärder och därmed förbättra resultatet.

Bland de viktigaste fördelarna märks:

 • Omedelbar åtkomst till all realtidsinformation och historisk processinformation
 • Gränssnitt via en reell tunn klient, ingen programvara behöver installeras på klientdatorn
 • Enkel grafisk konfigurering genom att dra och släppa
 • Flytta data till excel genom att dra och släppa
 • Bläddra och sök efter valfria 800xA-taggar och loggar
 • En gemensam databas, ingen dubbelkonfigurering krävs
 • Ändringar av 800xA-loggar uppdateras automatiskt till IP800xA
 • Ingen generell belastning på DCS, läser endast data när de ändras

Informationsportalen är modulär, med en kärnmodul och ett antal värdeskapande valfria moduler. Därmed kan systemet optimeras för varje enskilt fall. Vid behov kan man köpa till moduler så att systemet växer med behoven. Här nedan följer en kort förklaring av de olika modulerna.

Vill du ha produktinformation eller service?

IP800xA-moduler

Core
Trend and SPCs
QCS Profiles
Scheduled Reports
Alarms and Events
Lab Systems
Excel® Interface
Smart Client
Core
Med den här modulen kan du direkt börja använda funktionerna hos IP800xA som till exempel IP800xA Property Browser och dra- och släppfunktionerna. Det går enkelt att flytta värdefull processinformation till datorn. Det krävs inga programmeringskunskaper för att konfigurera skärmar och grafik. Den unika IP800xA Property Browser innehåller djupgående funktioner för sökning och filtrering för alla 800xA-data. Alla 800xA-data och visningselement går att dra och släppa till skärmarna.
Trend och SPC
Den här modulen ger direkt åtkomst till alla trender i realtid och historiska trender. Den innehåller alla standardfunktioner för trender, till exempel ändrad tidsomfattning, zoomning, linjaler och datafiltrering, samt avancerade funktioner som integrerad presentation av grafiska trendkurvor, numeriska kartor och konturkartor samt möjlighet att dra och släppa trendata till Microsoft Excel. Genom att använda SPC (Statistical Process Charts) kan användarna upptäcka orsaken till ett problem och undvika att det uppstår igen.
QCS Profiles
Med den här modulen kan alla QCS-profiler och tillhörande kvalitetsdata, till exempel kvalitet, mål och gränser utanför specifikationerna, samlas in och lagras under lång tid. Den ger omedelbar åtkomst till alla QCS-profiler och relaterade kvalitetsdata på dina datorer. Bland funktionerna märks möjlighet att söka efter skanningsprofiler enligt per rulle eller datum och tid, möjlighet att lägga flera konturkartor över varandra för att ge en enda vy över flera sensorer samtidigt och mycket annat.
Scheduled Reports
IP800xA använder standardverktyg som 800xA Data Direct och Crystal Reports för att skapa schemalagda rapporter, till exempel dags- eller månadsrapporter. Med IP800xA Report Viewer får du enkelt åtkomst till alla lagrade dags-, vecko- och månadsrapporter via din dator. Rapporterna finns bara ett musklick bort.
Alarms and Events
Den här modulen ger omedelbar åtkomst till alla 800xA-händelser, inklusive systemhändelser som nod- eller nätverksfel eller återställning, processhändelser som att ett värde går in i eller lämnar larmstatus samt olika operatörsåtgärder, till exempel ändring av ett börvärde. Vanliga användningsområden omfattar:
 • identifiering och eliminering av orsaken till produktionsstörningar genom analys av ett händelseförlopp
 • förbättring av operatörens arbetsmiljö genom att identifiera och eliminera onödiga operatörsåtgärder
 • analys av hur ofta olika händelser inträffar
Lab System
Vid en produktionsanläggning finns ett antal värden som inte mäts automatiskt. Dessa kan till exempel vara resultat från testlabbet eller siffror för budget- och produktionsmål. IP800xA Lab System gör det möjligt att ange sådana värden manuellt. Därmed kan värdena användas för beräkningar. Lagrade värden går att hämta och visa som siffror eller trender i IP800xA Client eller Process Portal.
Excel® Interface
IP800xA Excel® Interface gör det möjligt att använda IP800xA-systemet i Microsoft® Office®-miljön. Användarna kan dra och släppa data från 800xA-systemet till Microsoft Excel. Med den här applikationen blir det möjligt att skapa anpassade tillfälliga rapporter med processdata i realtid, statistikvärden eller loggar. Microsoft Excel-funktioner som beräkningar och diagram går att använda för att omvandla eller analysera processdata.
Smart Client
Läs mer om Smart Client (eng).
Select region / language