Pulp & Paper Library

Pulp & Paper Library är en färdig lösning som uppfyller kraven för massa- och pappersprocesser. Utvecklad med mer än 20 års erfarenhet inom styrtillämpningar för massa och papper, hjälper lösningen papperstillverkare att öka ingenjörseffektiviteten och underlätta driften.

Pulp & Paper Library erbjuder en konsekvent och heltäckande uppsättning komponenter för styrning och övervakning av massa- och papperstillämpningar. Det består av standardfunktioner färdiga att användas, och som kan anpassas till specifika användarbehov och processkrav. Verktygen är anpassade till fältbusstekniken och operatörsgränssnittet bygger på ABB:s aspect-objekt teknik.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language