Global site

ABB-ove stranice koriste kolačiće. Korišćenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića. Saznajte više

ABB rešenja za industriju voda

Deset dobrih razloga zašto odabrati ABB za poslovnog partnera


1. Zašto ABB? Nudimo kompletni portfolio u domenu savremene automatike, instrumentacije, elektrifikacije i rešenja za sve aplikacije u industriji voda, sa ogromnim iskustvom u procesima i tehnološkim liderstvom u industrijskoj digitalizaciji, koje dokazujemo svojim aktivnim prisustvom u više od 100 zemalja sveta.

2. Aplikacije u kojima ABB pravi dodatnu vrednost. Postrojenja za desalinizaciju vode. Postrojenja za preradu vode. Postrojenja za tretman otpadnih voda. Mreže za distribuciju vode. Sistemi navodnjavanja. Sistemi transporta vode. Crpne stanice. Vodeni tokovi i priobalna zaštita.

3. Integrisana rešenja za automatizaciju i elektrifikaciju. Nudimo kompletne pakete potpuno integrisane instrumentacije, upravljanja i napajanja za sve tipove aplikacija u vodama, i pokrivamo celokupan radni vek postrojenja, od projektovanja i inženjeringa do instaliranja i puštanja u rad.

4. Svetski lider u oblasti digitalizacije i upravljanja. Zahvaljujući snažnom fokusu na industriju, ABB poseduje najveću svetsku instaliranu bazu digitalno povezanih uređaja: 70 miliona uređaja sa mogućnošću digitalnog povezivanja, 70 000 digitalnih kontrolnih sistema, 6 000 softverskih rešenja za planiranje resursa u korporacijama, 50 cloud-based usluga. Pored toga, mi smo vodeći svetski proizvođač distribuiranih kontrolnih sistema u industriji uopšte, a posebno u naftnoj industriji i industriji gasa, papira i celuloze, rudarstva i metalurgije, kao i proizvodnje električne energije. Sa oko 20% tržišnog udela, ABB predstavlja lidera u oblasti digitalnog upravljanja i automatizacije, prema proceni nezavisnih analitičara iz oblasti industrije: ARC Advisory i Frost & Sullivan.

5. Kompletna automatizacija postrojenja za preradu vode. ABB Ability™ Symphony® Plus predstavlja jedan od najzastupljenijih DCS i SCADA sistema u industriji voda širom sveta, koji podiže efikasnost i pouzdanost na najviši nivo automatizacijom, integracijom i optimizacijom svih pogona, mreža i postrojenja. Pruža jednostavnu, merljivu, kontinuiranu i bezbednu automatizaciju, uključujući povezanost i integraciju celokupne upravljačke opreme i upravljačkih sistema, kao i geografske podatke. Symphony® Plus je deo ABB Ability™ portfolija koji objedinjuje digitalna rešenja primenljiva u različitim segemantima industrije, sa ciljem da osigura dostupnost industrijskih podataka i da generiše različite tipove izveštaja, koji će doprineti poboljšanju rezultata i unapređenju produktivnosti. Namenska platforma Symphony® Plus ispunjava sve postavljene zahteve u oblasti proizvodnje, održavanja, inženjeringa, internet tehnologija i upravljanja. Osim toga, zadovoljava ključne oblasti tržišta za koje je namenjena.

6. Pametni gradovi zahtevaju pametan javni sektor. Digitalizacija omogućava kompanijama za proizvodnju vode da upravljaju svojim sredstvima na efikasniji način kao i da integrišu svoje pogone i mreže sa drugim delovima javnog sektora na nivou opština, kako bi stvorile pametan grad koji optimalno koristi svoje resurse u cilju unapređenja opšte dobrobiti stanovništva. ABB rešenja pomažu kompanijama za proizvodnju vode da postanu pametne – putem digitalizacije, naprednih SCADA i distribuiranih kontrolnih sistema, merne opreme i analitike, komunikacionih sistema, energetske efikasnosti, optimizacije crpnih stanica, detekcije curenja, kao i preventivnog održavanja. Na primeru grada Vasteros, Švedska, zajedno sa gradskim javnim servisom razvijamo rešenje pametnog grada u cilju optimizacije mreže snabdevanja vodom, kanalizacione mreže, snabdevanja strujom i daljinskim grejanjem, čime smanjujemo neekonomičnu potrošnju energije i vode, a takođe kreiramo i nove korisničke aplikacije i usluge koje će unaprediti kvalitet života građana, kao i uspeh poslovnog sektora.

7. Napredna optimizacija.
ABB napredni digitalni servisi uključuju paket rešenja za optimizaciju u cilju povećanja produktivnosti i fleksibilnosti proizvodnje. Oni obezbeđuju preventivno održavanje i unapređenje dostupnosti rezervnih delova i radnog veka opreme. Ovi u praksi dokazani i renomirani servisi uključuju:

- OPTIMAX® Membrane Performance servis koji prati i predviđa status čistoće membrane reverzne osmoze, određuje kada je potrebno izvršiti pranje/ispiranje i optimizuje parametre u cilju podizanja proizvodnje na maksimalni nivo, čime smanjuje operativne troškove i troškove održavanja i produžava radni vek membrane;
- TaKaDu Water Infrastructure Monitoring, softversko rešenje, koje je razvijeno u saradnji sa našim partnerom TaKaDu, koristi napredne algoritme u cilju detekcije, alarmiranja i rešavanja problema curenja, pucanja cevi i ostalih nepoželjnosti u vodovodnoj mreži u realnom vremenu;
- Aplikacija Water transfer leakage detection detektuje lokaciju curenja sa greškom do 3% u segmentu cevovoda koji može biti stotine kilometara dugačak, i na taj način svodi gubitke na minimalni nivo, pojednostavljuje održavanje i smanjuje operativne troškove i troškove servisiranja; 
- PumpFit grupna kontrola, aplikacija koja optimizuje broj aktivnih pumpi u okviru grupe, a u cilju smanjenja potrošnje energije i smanjenja potrebe za ljudskom intervencijom;
- PEMS sistem za praćenje efikasnosti pumpi, aplikacija koja obezbeđuje informacije o efikasnosti rada pumpi u realnom vremenu – nezavisno od radne tačke pumpe, protoka i pritiska – čime se daje uvid u ispravnost rada pumpi i crpnih stanica.

8. Zajedničke operacije.
Bliska saradnja između partnera je od vitalnog značaja za postizanje najboljih mogućih rezultata digitalizacije i analize podataka. Naš ABB Ability™ Collaborative Operations Center for Water povezuje ABB sa menadžmentom i proizvodnim pogonima klijenta i pretvara prikupljene podatke iz postrojenja u informacije korisne za dalju optimizaciju upravljanja procesom. Kombinuje znanje iz oblasti procesnog inženjeringa, ekspertizu u relevantnim aplikacijama i deep field uslugama sa digitalnim tehnologijama, u cilju stvaranja daljinskog interaktivnog okruženja koje obezbeđuje identifikaciju neispravnosti, predviđa neminovne promene u procesu i detaljno analizira prikupljene podatake. Centar je povezan sa skoro 700 korisničkih lokacija, te daje širok spektar naprednih usluga.

9. ABB Water Care
predstavlja kompletnu uslugu koja podiže nivo performansi automatike pogona i električne opreme, tehničkog osoblja, kao i proizvodnog procesa tokom životnog ciklusa fabrike. Naš pristup obuhvata: unapređivanje performansi i pouzdanosti postrojenja, produžavanje radnog veka opreme i pogona, kao i stabilnost i mogućnost planiranja budžeta.

10. Vaš partner tokom celokupnog radnog veka postrojenja.
Dakle, od projektovanja, preko inženjeringa, isporuke opreme, instaliranja i puštanja u rad, pa tokom celog radnog veka uređaja i zajedničkih operacija - ABB je uz vas.

Kontaktirajte nas:
Milan Jevremović
ABB d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 13
11000 Beograd, Srbija
Tel: 011/3094-322
milan.jevremovic@rs.abb.com
www.abb.rs