Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Handel med ABB-aktien och tickersymboler

Här finner du länkar till de börser på vilka ABB-aktien handlas.

Handel med ABB-aktien och tickersymboler

Swiss Exchange
Swiss Exchange är öppen måndag-fredag kl 09:00 - 17:30 (CET)
ABBN
OMX Nordic Exchange Stockholm
Stockholmsbörsen är öppen måndag-fredag kl 09.00 - 17.30 (CET).
ABB
New York Stock Exchange
New York-börsen, NYSE, är öppen måndag-fredag kl 09.30 - 16:00 (EST)
ABB


Bloomberg

SWX Swiss Exchange (SWX Europe) ABB VX
OMX Nordic Exchange Stockholm ABB SS
New York Stock Exchange ABB US


Reuters

SWX Swiss Exchange (SWX Europe) ABBZn.VX
OMX Nordic Exchange Stockholm ABB.ST
New York Stock Exchange ABB.N
ABB noterade den nya enhetliga aktien den 28 juni 1999 på Swiss Exchange samt på börserna i London och Frankfurt. Handeln på Stockholmsbörsen började den 22 juni. Den 6 april 2001 noterades American Depositary Shares (ADS) på New York Stock Exchange, NYSE. Handel med ABB-aktien upphörde på börserna i London och Frankfurt den 5 september resp 22 december 2005.