Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Årsstämma (bolagsstämma)

Årsstämma (bolagsstämma) med aktieägarna i ABB Ltd hålls varje år inom 6 månader efter utgången av räkenskapsåret. 

ABB:s årsstämma hålls torsdagen den 29 mars 2018 kl. 10.00 i Zürich och informationsmöte hålls onsdagen den 11 april 2018 kl. 09.30 i Västerås.

Information om tidigare årsstämmor