Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Årsstämma (bolagsstämma)

Årsstämma (bolagsstämma) med aktieägarna i ABB Ltd hålls varje år inom 6 månader efter utgången av räkenskapsåret. 

ABB:s årsstämma för 2019 hölls torsdagen den 2 maj kl. 10.00 i Zürich, Schweiz.

Inbjudan/agenda

Kontakt

Computershare
Tel. 08-51801555

Svenska aktieägare elektronisk inbjudan

ABB:s svenska aktieägare som är registrerade i Kivra kommer i år att få inbjudan samt anmälnings- och röstningsblankett till ABB-koncernens årsmöte via Kivra. 
 
Är du registrerad i Kivra behöver du inte vidta några åtgärder. Ett  informationsbrev kommer att sändas via Kivra inom kort, följt av ett separat utskick med inbjudan samt anmälnings- och röstningsblankett till koncernens årsmöte den 2 maj i Zürich, Schweiz.
 
Övriga aktieägare som ej är registrerade i Kivra får information per traditionell post.

Swedish shareholders, digital invitation

This year, Swedish ABB shareholders who are registered KIVRA users will be able to receive the invitation and registration form to ABB's general meeting in Zürich, Switzerland on May 2, electronically through the Swedish digital payment institute Kivra.

If you are a registered Kivra user, you don't need to take any action. A letter with pre-information will be sent to you through Kivra, and the invitation and registration form will be sent separately soon.

Shareholders who not are registered with Kivra will get the material by traditional post.