Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Praktiskt om ABB:s årsstämma 2019


Årsstämman för ABB Ltd hålls torsdagen den 2 maj 2019 klockan 10:00 i Messe Zürich, Wallisellenstrasse 49 i Zürich Oerlikon, Schweiz.

Dörrarna öppnas 8:30, och det bjuds på frukost före årsstämman. Årsstämman tar normalt mellan 2 och 3 timmar och hålls främst på tyska. Simultantolkning till engelska kommer att erbjudas.

Registrering / rösträtt

Alla aktieägare som har registrerats via sin bank med totalt antal aktier (rösträtt) i ABB:s aktiebok senast på avstämningsdagen onsdag 24 april 2019, klockan 03:00 har rätt att delta på årsstämman. Registrering som inkommer senare beaktas inte.

Inbjudan till årsstämman

Alla registrerade aktieägare kommer att få sin inbjudan via e-post, förutom de som registrerat sig för elektronisk avisering. Detta innebär:
a)  schweiziska aktieägare via e-post, om de har registrerat sig via InvestorPortal.
b)  svenska aktieägare via e-post, om de registrerat sitt deltagande via KIVRA.

Registrering

Det bifogade svarskortet eller en elektronisk anmälan måste vara bolaget tillhanda senast den 26 april 2019 (brevsvar eller e-voting). Svar eller anmälningar som inkommer senare än detta datum beaktas ej.

Registrering via post

Fyll i och skriv under svars- och ombudsformuläret och returnera det i bifogat kuvert.

Röstning via ombud

Aktieägare som ej personligen kan delta i årsstämman kan låta sig företrädas av: 
a) annan röstberättigad och registrerad ABB-aktieägare eller 
b) det oberoende ombudet Dr. Hans Zehnder, advokat och notarie, Bahnhofplatz 1, CH-5400 Baden, Schweiz.

Elektronisk begäran om inträdeskort eller fullmakt och instruktioner för röstning till det oberoende ombudet (e-voting) för aktieägare som är registrerade på Stockholmsbörsen (Nasdaq).

1) Gå till InvestorPortal by Computershare AB 
2) Ange ditt aktieägarnummer och lösenord. Båda finns på ditt ombudsbrev.
3) Du kan beställa ditt inträdeskort eller lämna fullmakt att rösta.
4) Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att rösta/delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 24 april 2019. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före nämnda datum. Sista datum för anmälan är fredagen den 26 april 2019.
5) Din e-vote (elektroniska röstning) måste vara Computershare AB tillhanda senast den 26 april 2019.

Viktigt

Aktieägare kan rösta elektroniskt eller ändra eventuella instruktioner som utfärdats elektroniskt fram till klockan 23:59 (CET) den 26 april 2019. 

Inträdeskort

Utskick av inträdeskort påbörjas 18 april till 26 april 2019 klockan 24:00. Aktieägare som begär ett inträdeskort efter denna tidpunkt (via plattformen för e-voting) kan hämta sitt kort vid ABB:s aktieboks välkomstbord inne på mässan. 
Aktieägare med registrerade aktier på Stockolmsbörsen (Nasdaq) som behöver hjälp med Aktieägarportalen eller har frågor gällande aktieboken, antalet registrerade aktier, adress osv. kan kontakta Computershare AB via e-post på abb@computershare.se eller ringa +46 5 518 01 555 (09:00 till 16:00 CET).

Ärenden gällande årsstämmans organisation kan skickas till share.register@ch.abb.com.