Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Aktuellt

Bättre arbetsmiljö på Karolinska tack vare samarbetsrobot

Läs mer

Utbyggnaden av laddinfrastruktur behöver påskyndas för att klara omställningen från dagens 11 000 laddpunkter till 250 000 år 2030

Läs mer

Senaste nytt

ABB Sverige

ABB Sverige @ABBSverige

@SynerLeap, #ABB:s globala nav för innovationstillväxt, tillkännagav idag att de samarbetar med Microsoft for Start… t.co/fhmMKa0Nvw

 

Digitalisering
Ett hållbart samhälle
Innovation
Teknik
Aktuella artiklar
Digitaliseringen är helt avgörande för svensk konkurrenskraft. Allt fler delar inom energi, industri, samt transport och infrastruktur blir uppkopplade. Innovation och snabbhet är det viktigaste för att lyckas.

 

Möt ABB