Seminarium:

ABB:s jordfelslösningar för kompenserade elnät: Optimal balans mellan säkerhet och leveranskvalitet i kompenserade och isolerade nät med nya funktionen IFPTOC.

Ta chansen att lyssna till Ari Wahlroos, en av ABB:s ledande experter kring jordfel och jordfelskydd, diskutera nya funktioner för REX640 i senaste mjukvaran PCL4.

Ari har en bred erfarenhet och djup kunskap inom området och kommer att berätta mer om detta innovativa jordfelsskydd, en unik felindikeringsmetod som utvecklats av ABB i Finland.

Med kabelnät som fortsätter att växa i storlek och proportioner, vilket skapar nya krav och utmanar jordfelsskyddet, utökar ABB sin redan imponerande portfölj av jordfelsskydd genom att lägga till beröringsspänningsbaserat jordfelsskydd. Det är en helt ny metod för jordfelsskydd eftersom det uppskattar felströmmen och beräknar den resulterande farliga beröringsspänningen på felstället, i stället för att bara mäta summaströmmen i transformatorstationen som konventionellt jordfelsskydd gör. Resultatet är en optimal balans mellan säkerhet och leveranskvalitet i kompenserade och isolerade nät, vilket minimerar risken för farliga felförhållanden och oönskade kundavbrott.

Den nya tekniken är högst aktuell, eftersom andelen markförlagda kablar och förnybar energiframställning ökar. Det förbättrar elnätsföretagens felhantering och ökar därmed leveranssäkerheten. Att detektera och lokalisera fel i ett marknät kräver helt nya metoder som är precis lika användbara för luftledningsnät

 
Seminarium på Elfack

Datum: Onsdag 10 maj
Tid: Kl. 13:00-14:00
Plats: Konferenslokal R21 på Gothia Towers, Göteborg
Språk: Engelska

Ari Wahlroos Anmäl dig till seminariet

Registrera dig här

Eller skanna QR-koden

Läs mer:

Select region / language