Lång erfarenhet och ny teknik i kombination 

 

Under snart 40 år har tusentals MNS-fack installerats i fastigheter och industrier över hela världen. 


Det är ett framtidssäkert lågspänningsställverk med den senaste tekniken för motorstyrning och övervakning. MNS iS erbjuder två system för tillståndsövervakning: MNS iS Condition Monitoring och MService. Båda systemen möjliggör proaktiv tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll för maximal tillgänglighet, och hög mätnoggrannhet för exakt dimensionering utan extra säkerhetsmarginaler.

Läs mer

Select region / language