Serviceavtal säkrar spetskompetens 

 

Fokus på ett väl fungerande underhållsarbete är nödvändigt om en anläggning ska behålla prestanda och leveransförmåga. 


ABB Service har länge arbetat med skräddarsydda serviceavtal. I dem ingår alltid en avtalsledare som ansvarar för att kontinuerligt stämma av livscykelstatus för alla produkter och system, samt planera och följa upp avtalsleveranserna. Riskbedömning utförs alltid innan ABB:s servicearbeten. Allt för att på ett säkert sätt öka anläggningens driftsäkerhet och lönsamhet.

– Serviceavtalet ger kunden en partner som säkerställer tillgång till bästa spetskompetens. Vi kan våra produkter och har stöd från våra fabriker i Sverige och globalt. Avtalet blir en trygghet, där vi tar gemensamt ansvar för kundens anläggning, säger Niclas Lestander, sälj och marknadschef för Service i Sverige.

På Elfack visar Service fördelarna med att teckna serviceavtal, samt en del nyheter.
 
– Konceptet med serviceavtal utvecklas hela tiden och nya tjänster inom samtliga ABB:s produktområden tillkommer. På mässan kommer kunderna även att kunna ta del av den egna anläggningens livscykelstatus tack vare ABB:s applikation ServIS, säger Niclas Lestander.

Läs mer

Select region / language