Mycket nytt inom transformatorer 

 

Visste du att marginellt ökad transformatoreffektivitet kan bidra till betydligt lägre koldioxidutsläpp? Just nu händer det en hel del på miljösidan när det gäller transformatorer, både inom utveckling och lagstiftning. Det kommer bland annat nya krav på miljöanpassad konstruktion, och transformatorer som tas i drift inom EU från och med den 1 juli 2015 måste klara minimikravet för energieffektivitet – så kallad MEPS.

På Elfack finns ABB:s experter på plats förberedda för diskussioner och direkta förslag när det handlar om transformatorer, myndighetskrav och effektivitet. På mässgolvet visar vi dessutom vår mest effektiva distributionstransformator som är upp till 60 % mer energieffektiv jämfört med vad EU:s ekodesignkrav kräver. 

På Elfack visar vi också många nyheter inom såväl oljeisolerade och torrisolerade transformatorer som transformatorgenomföringar, lindningskopplare och torkapparater. Här nedan följer några aptitretare.

HiDry ökar säkerheten för människor, egendom och miljö


Utvecklingen av ABB:s torra (oljefria) transformator för 72,5 kV presenterades på Cired 2011 och har sedan dess rönt stor uppmärksamhet tack vare sin design som medger låg miljöpåverkan, hög personsäkerhet och minimalt underhållsbehov. Dessa egenskaper gör transformatorn särskilt lämplig i stadsmiljö, i industrier som hanterar kemikalier och oljor, i bergrum och i naturskyddade områden.
HiDry tillsammans med en torr lindningskopplare gör att elnätbolag och industrier nu kan få en transformatorlösning som är helt fri från olja - ända upp till 72,5 kV. De första totalt oljefria installationerna har ägt rum och Ulricehamns Energi är ett av elnätbolagen som gått på den torra linjen. De valde en oljefri lösning eftersom transformatorn skulle placeras i ett miljökänsligt område.

Inte nog med att HiDry sparar på miljön, transformatorn klarar också väldigt tuffa miljöer. HiDry kan exempelvis erbjuda utmärkt prestanda även i mycket kalla klimat och kan köras i temperaturer ner till minus 60 grader C. 

Ny torkapparat ökar driftsäkerheten

Fukt är fiende nummer ett för transformatorer men vår nya serie av underhållsfria torkapparater SDB (Self Dehydrating Breathers) har en konstruktion som garanterar att det inte kan komma in fukt i transformatorn. Torkapparaten kan även övervakas och kan skicka data direkt till kontrollrummet så det går lätt att kontrollera att allt fungerar optimalt. Dessutom ger övervakningen en bättre uppfattning om själva transformatorns skick, eftersom det påverkar torkapparatens drift.

Den nya underhållsfria SDB-torkapparaten innebär inte bara optimerad driftsäkerhet. Den innebär även ekonomiska, miljömässiga och platsmässiga fördelar. Beräkningar visar att investeringen att byta till den nya underhållsfria varianten i normalfallet tjänas in på sex år. Men den längre livslängden på transformatorn och fördelarna med den ökade driftsäkerheten börjar från dag ett.


Missa inte heller våra intressanta seminarier!

Läs mer

Select region / language