Egen tillverkning av varistorer - ZnO-block

Grunden för tillförlitliga avledare

Varistorer ser ut som hockeypuckar. Staplade tillsammans och inkapslade i porslin eller polymer utgör ”puckarna” kärnan i ABB:s avledare och används för att skydda dyra transformatorer, kraftledningar och annan elektrisk utrustning mot blixtnedslag och andra överspänningar.

Våra egentillverkade varistorer, ZnO-block, produceras och provas i en hypermodern tillverkningsprocess med hög automationsgrad.

Blocken består av en blandning av zinkoxid och andra metalliska pulver, som blandas och sedan pressas till puckar. Efter pressningen sintras (”gräddas”) puckarna i en ugn.

ZnO-blocken är kända för sin utomordentligt goda energiupptagningsförmåga, höga skyddsmarginal och långa livslängd och är en viktig komponent för säkra elkraftsanläggningar.

Rutinprovning och prestanda

Alla varistorer verifieras genom rigorös provning – med resultat som överstiger kraven i både IEC- och ANSI-standarder
  • Energitest på alla block

  • Klassning av alla block

  • Accelererat åldringsprov som stickprov, livslängdsprovning på provexemplar från alla tillverkningsbatcher

  • Stötströmprov på provexemplar från alla tillverkningsbatcher 

På Elfack är du välkommen på en demonstration av ZnO-blocks och avledare

Läs mer

Select region / language