Vad är energieffektivisering?

Upp till 80 % av all tillgänglig energi försvinner i omvandlingsprocesser, överföring och ineffektiv användning vilket visar att det finns enorma möjligheter att använda energin på ett effektivare och mer hållbart sätt.

Energieffektivisering - en lågt hängande frukt

Energieffektivisering är att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Det leder till att miljö- och klimatbelastningen minskar, ökar försörjningstryggheten och samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft (enl. Svensk Energi).

Det innebär att du kan öka din produktion och kvalitet på produkterna med samma energiåtgång eller att du kan producera lika mycket och ändå minska din energiförbrukning. Exempel på vad du kan göra för din anläggning eller fastighet för att bli mer energieffektiv är:
  • Utveckla energieffektivitetsstrategier kopplade till övergripande verksamhetsmål.
  • Analysera alla typer av energi såsom el, värme gas, vatten, ånga och luft.
  • Optimera nuvarande energianvändning.
  • Byta ut och trimma utrustning (t.ex. motorer till energisnåla motorer och styrning med frekvensomriktare).
  • Styra anläggningen mer effektivt och få mindre kassation och mindre råvaruförbrukning.
  • Styra värme, ventilation och belysning för effektiv energianvändning i byggnader och fastigheter.

Energieffektivisering är viktigt för både samhället och företagen. Mindre energiåtgång är positivt för miljö och klimat och spar samtidigt pengar. 
Select region / language