Var finns ABB:s lösningar?

ABB har ett brett utbud av produkter och tjänster baserade på banbrytande innovativ teknik som minskar energiförbrukningen och ökar produktiviteten. Vår teknik används längs hela värdekedjan, från utvinningen av resurser till deras omvandling till energi och effektiv användning inom industri, transporter och byggnader.

ABB kan hjälpa industri- och energikunder att förbättra energieffektiviteten genom att erbjuda energikonsulter som granskar energianvändningen och identifierar förbättringsområden, och tillhandahålla utrustning, system och lösningar för att använda energin på ett mer effektivt sätt.

Vårt erbjudande sträcker sig från analys till implementering. Det handlar om allt från att byta ut och trimma in processer och maskiner till ledningsstrategier och personalens beteende. Vi har också ett komplett utbud av lösningar som hjälper dig att spara. Det innebär att vi kan hjälpa dig hela vägen.

Här kan du se hur våra produkter, system och lösningar kan hjälpa dig att spara energi.
Select region / language