Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Säkrare eldistribution och färre avbrott för abonnenterna? Välkommen till Boden.

Bodens Energi är distributör och producent av fjärrvärme och el, samt är även ägare av infrastruktur för fjärrvärme, el och fiber. Företaget har producerat, distribuerat och sålt el sedan 1980. Men en strömlös midsommar 2011 blev startskottet för ökad elnätsautomation. Då drog en storm in över Norrbottens skogar som ställde till riktigt stora skador på ledningar och utrustning och ett stort antal abonnenter blev utan el.

Det var inte mycket som hade kunnat skydda elnätet från den hänsynslösa stormen som drog in över Boden sommaren 2011, men händelsen blev i princip starten för den smarthet som bolaget har börjat bygga in i sitt elnät sen drygt ett år tillbaka. Det handlar om tekniska lösningar som ska minska antalet kunder som drabbas av strömavbrott orsakade av exempelvis nedfallna träd, men som även ska minimera avbrottstiderna för de kunder som ändå drabbas av avbrott.

Under 2014 har man med hjälp av teknik från ABB delat in elnätet i mindre sårbara sektioner. Med ett antal automatiska brytare i nätet bryts bara strömmen för de abonnenter som är anslutna till den skadade delen. Ett tiotal fjärrstyrda frånskiljare som är placerade ute i elnätet ger dessutom operatören tydlig information om var ett fel har uppstått vilket gör att tiden för fellokalisering minskas betydligt. Med fjärrstyrningen kan operatören också från driftcentralen koppla bort den felande delen av linjen och sektionera om och på så sätt begränsa antalet drabbade abonnenter.

Nu planerar Boden Energi att installera ytterligare en automatisk brytare (Recloser) i nätet och har som målsättning att komplettera med tio nya fjärrstyrda frånskiljare per år. Men man upplever redan en stor förbättring. Man kan nu avhjälpa felen snabbare och belastningen på personalen har minskat. I den delen av elnätet där man kopplat in intelligenta brytare har antalet avbrott minskat och färre av abonnenter riskerar att behöva fira en strömlös midsommar framöver.