Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kan en gruva från 1200-talet bli en framtidsvision? Besök Garpenberg

Bly, silver och zink har brutits sedan 1200-talet i Bolidens gruva i Garpenberg. De senaste åren har präglats av stark tillväxt, både vad gäller ekonomi och malmreserver samt på de förutspått goda marknadsvillkoren för Garpenbergs metaller. Grundat på detta fattade man 2011 beslutet att investera för att stärka Bolidens tillväxt även under kommande år genom att kapa kostnader per enhet och därmed öka användningen av områdets geologiska potential.

Som en del av expansionsprojektet införde man teknik enligt konceptet “Internet of Things, Services and People” och utvidgade därmed de enorma produktivitetsfördelarna, som allt oftare är till hjälp i processindustrier, till en ny miljö långt ner under jorden.

Systemet för styr och övervakning, System 800xA, är ”hjärnan” bakom ett automatiserat Garpenberg. Dess operatörer och ingenjörer, stationerade på trettiotre olika arbetsplatser, är sammankopplade med operatörer utrustade med surfplattor via ett trådbundet och trådlöst kommunikationsnätverk som är installerat i anrikningsverket och delar av gruvan.

ABB:s System 800xA är skräddarsytt för att uppfylla de rigorösa behoven vid gruvdriften. Systemet kontrollerar och samlar in information från Garpenbergs fler än 400 elektriska motorer, 280 variabla hastighetsdrivenheter och två massiva gruvspel som kan förflytta människor mellan de olika nivåerna i gruvan samt transportera upp 416 ton malm/timme i 1200-metersschaktet. Systemet integrerar alla viktiga funktioner, såsom vattenhantering, malmkrossar, transportband, gruvspelspålastning och tömning samt anriknings- och pumpstationer. Det styr även ventilationssystemet som säkerställer att fläktarna bara går så fort som de behöver för att kunna rena luften. Med dokumentationsfunktionerna i System 800xA kan operatörer, försedda med bärbara surfplattor, få direkt tillgång till information om en utrustning en kilometer ned eller mer när omedelbar tillsyn behövs.

Bolidens ambitiösa åtagande - att förvandla Garpenberg till världens mest integrerade och avancerade gruva – har gett imponerande resultat. Efter att projektet avslutades enligt tidplan i mitten av 2014 steg Garpenbergs krossade malmtonnage med nästan femtio procent till 2,22 miljoner ton, en siffra som beräknas stiga till 2,5 miljoner ton vid årets slut. Kostnaden per ton sjönk med minskad energiförbrukning, lägre vattenkonsumtion och minskat buller för de femhundra invånare som bor i närheten.