Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kan man göra en stad oberoende av fossila bränslen? Det händer i Göteborg.

Om 15 år är målet att Sveriges fordonsflotta ska vara helt oberoende av fossilt bränsle. I Göteborg siktar man högre än så. År 2030 ska nämligen all produktion av fjärrvärme och fjärrkyla ske med enbart förnybara bränslen. Det kommunalt ägda bolaget Göteborg Energi står inför några av sina största utmaningar, men man har redan kommit en bra bit på väg.

Under det senaste decenniet har Göteborg Energi gjort flera stora satningar inom området fjärrvärme och förnybart. Med demonstrationsanläggningen GoBiGas har man tagit ett jättekliv mot en storskalig produktion av biogas genom förgasning av skogsråvara. Biogasen kommer främst att användas som drivmedel och därmed bli central i arbetet för en fossilfri fordonsflotta. Vid full drift kan GoBiGas-anläggningen producera upp emot 160 gigawattimmar om året vilket är tillräckligt mycket bränsle för 15 000 bilar som kör 1 700 mil, eller 400 bussar som kör 6 500 mil. Samtidigt satsar man stort på laddinfrastruktur för privata elfordon och till kollektivtrafiken. Och snart bär samarbetsprojektet ElectriCity frukt, vilket innebär en grön elbusslinje mellan Chalmers och Lindholmen.

Men Göteborgs fjärrvärmenät är kanske det främsta exemplet på lyckade satsningar. Genom att bygga ut fjärrvärmen kunde man bryta stadens oljeberoende och väsentligt förbättra luftkvaliteten för göteborgarna. I dag sker huvuddelen av fjärrvärmeproduktionen med biobränsle och återvunnen värme från raffinaderier och sopförbränning. Det framgångsrika fjärrvärmenätet är anledningen till att Göteborg Energi leder EU-projektet Celsius med syfte att dela med sig av sina erfarenheter av fjärrvärme till andra europeiska städer.

Inom ramen för det projektet har också nya användningsområden för fjärrvärmen prövats. Stena Line-färjan Stena Danica har till exempel anslutits till fjärrvärmenätet och bostadsbolaget Gårdstensbostäder har installerat både tvättmaskiner och torktumlare som drivs av fjärrvärme. Fjärrvärmeanslutningen till Stena Danica innebär att färjan slipper använda dieselpannor för uppvärmning när den ligger i land, vilket sparar in utsläpp av 500 ton koldioxid per år.

En annan framgångshistoria är Rya kraftvärmeverk som, trots att den inte är helt fossilfri, har gjort stor klimatnytta. Detta genom att tränga undan sämre elproduktion i det nordeuropeiska elsystemet som Sverige är sammanbundet med. Rya kraftvärmeverk körs i första hand när elpriset är högt vilket får till följd att en klimatmässigt sämre elproduktion minskas någon annanstans. Trots att kraftvärmeverket gör nytta i dag kommer Göteborg Energi att på sikt avveckla anläggningen för att infria löftena om ett fossilfritt 2030.