Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

En kanon som kan rädda liv? Välkommen till Östersund

På många ställen i vårt samhälle finns skadligt damm, till exempel i rivningsområden, gruvor och byggprojekt. Den här sortens damm kan orsaka obotliga sjukdomar som stendammslunga (silikos) och KOL. Det behövs något som binder dammet och när de båda ägarna, som då jobbade på ett företag som tillverkar snökanoner, insåg att det fanns behov av en pålitlig, fjärrstyrd maskin som sprutar vattendimma, sa de upp sig och startade Duztech.

Duztech-maskinen ser ut som en snökanon men i stället för snö sprejar den vattendimma. Vattendimman binder det hälsoskadliga dammet, så att de som arbetar på platsen inte behöver andas in det.

Efter fem år kan de konstatera att det funkade. Allt sker i Östersund: kontor, utveckling och produktion. I princip alla lågspänningsapparater i Duztechs maskiner kommer från ABB. Med hjälp av agenter och representanter säljs Duztechs maskiner i 25 länder, däribland de potentiella jättemarknaderna Ryssland, Indien och Brasilien.

I dag omsätter det innovativa företaget omkring 11 miljoner om året på fem anställda. De säljer mellan 50 och 100 maskiner per år. Bli inte förvånad om siffrorna ökat kraftigt om några år.