Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Driftstopp i luftgasleveransen? Inte i Oxelösund

AGA Gas luftgasfabrik ligger i direkt anslutning till SSAB i Oxelösund. Syrgas och kvävgas går via pipelines och används i olika moment under ståltillverkningen. Men måndagen den 10 november förra året hände något. Kompressormotorn hos AGA hade löst ut i samband med ett spänningsfall och försöken att återstarta misslyckades. Det hördes bara ett svagt skramlande från motorn. I efterhand kunde konstateras att ett av fästelementen till rotorspolen hade lossnat och dragit sönder kopparlindningarna.

Efter ett telefonsamtal till ABB, som snabbt förstod allvaret, fanns ett team av tekniker på plats inom några timmar. Nästa telefonsamtal gick till AGA Gas i Stenungssund där det fanns en reservmotor. Den nära 20 ton tunga reservmotorn skickades över natten och kunde redan på tisdagskvällen lyftas på plats. Under tiden försågs SSAB med syrgas från AGAs backup-system. Men det var bara en tillfällig lösning som skulle fungera under högst några dagar. Reservmotorn måste snabbt komma i funktion. Man satte upp ett skiftschema och arbetade dygnet runt med att installera motorn och få driften igång. Samtidigt gick larmet till ABB-fabriken, som tillverkat reservmotorn, där man snabbt bildade ett team för backup och driftsättning.

Det blev några intensiva dagar och nätter, men redan på torsdagskvällen, efter bara 3 dygn och tidigare innan utlovat, kunde man starta upp produktionen igen. Den skadade motorn är på 8 MW och reservmotorn på 6,6 MW. Det betyder att luftgaskompressorn inte riktigt kunde köras för fullt. Effekten var dock tillräcklig för att hålla produktionen igång i väntan på att den ordinarie motorn skulle repareras. Den kom på plats igen under maj månad - i skick som ny.