Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Miljöboven som blev en hjälte. Kasta loss i Stockholm

E/S Movitz, som ägs av skärgårdsrederiet Green City Ferries, är 55 år gammal, byggd i Hamburg och en klassisk dieseldriven skärgårdsbåt som varit en härlig del av Stockholms skärgårdsflotta. Nu är den ännu härligare. Inte minst för luften vi andas. Fartyget som nu är en eldrivet, är världens första båt som laddas med superladdning: på tio minuter kan den ladda med 600 kilowatt och då ladda 100 kilowattimmar. Det betyder att E/S Movitz klarar att ladda energi för en timmes körning i åtta knop på sträckan Riddarholmen-Solna Strand tur och retur som är båtens rutt.

Det går att urskilja ett litet surrande från under däck där elmotorn spinner lugnt. Tystgående, driftsäker och inte minst miljövänlig. Innan E/S Movitz konverterades från dieseldriven till eldriven båt sommaren 2014 släppte den ut 300 ton koldioxid, tre ton giftiga kväveoxider och 160 kilo andra partiklar, farliga för vår hälsa, om den kördes året om.

Nu är utsläppet så gott som noll. Miljöboven har blivit miljöhjälte, för när E/S Movitz, laddar batterierna intill Mälardrottningen vid Riddarholmen kommer elen från vindkraft.