Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kan man använda nattens vind på dagen? Kom till Falköping.

Kring Falköping finns det gott om vindkraftverk. Men det är inte de som har huvudrollen i den här texten. Nej den handlar om nyheten om Sveriges första energilager som har fått stor uppmärksamhet.

Tänk dig en blåsig natt. Vindsnurrorna går för högvarv. Men elförbrukningen är låg, eftersom nästan alla ligger och sover. Tänk dig om man kunde lagra energin och istället använda den mitt på dagen, när efterfrågan på el är stor? Eller när det är vindstilla?

Det är ingen framtidsvision. I Falköping är man redan igång och testar energilager utvecklade av ABB. Än så länge är ett hundratal abonnenter i centrala staden anslutna till anläggningen, som har fått stor uppmärksamhet, inte minst internationellt.

Om några år räknar Falbygdens Energi med att hälften av elen i det lokala nätet ska komma från vindkraft. Och då behövs betydligt större energilager i anslutning till en vindkraftspark som planeras utanför Falköping. Så vi lär få anledning att återkomma.