Framtidens elnät

Hela elsystemet genomgår förändringar i en omfattning och takt som inte har skådats sedan det skapades.Det råder en snabb tillväxt inom förnybar energi, som till sin natur är väderkänslig, och kraftgenerering sker nu på många olika platser. Dessutom håller den traditionella modellen med enkelriktade elflöden på att ersättas av flöden i flera riktningar. Det här medför inte bara ändringar i själva överföringsinfrastrukturen, utan påverkar även hur den används och gör det nödvändigt med en mer intelligent hantering av tillgång och efterfrågan samt styrning av elnätet 

Digitaliseringen av elkraftsanläggningar kommer att spela en viktig roll för framtidens kraftsystem. Dessa kommer att använda digital kommunikation som ersätter traditionella kopparanslutningar med analoga signaler. De ger också större flexibilitet, tillgänglighet och säkerhet, samtidigt som det minskar kostnaderna, riskerna och inverkan på miljön.

Dela sidan

Intervju
Pernilla Winnhed: ”Hela energisystemet står inför otroliga förändringar”
Ett smartare elnät som kan integrera riktigt mycket vind

Ett nära exempel är Gotland

Select region / language