Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Vill du minska förlusterna i elnätet? I Sandviken har man redan börjat.

I det svenska elnätet står transformatorförlusterna för ca 3-4 TWh. Det är lika mycket som halva Sveriges vindkraftsproduktion som inte används. Det finns mycket kraft att spara.

Vill du minska förlusterna i elnätet är transformatorn den viktigaste komponenten. Sandvik är ett företag som har bestämt sig för att jaga bort energitjuvarna. På industriområdet i Sandviken (som är Sveriges näst största) använder man 0,7 TWh per år. Och överallt står effektiva distributionstransformatorer från ABB. Många är av modellerna EcoDry 99Plus, EcoDry Basic eller EcoDry Ultra. Den sistnämnda är den mest energieffektiva av alla EcoDry-modeller.

Med de nya EcoDry-modellerna har Sandvik minskat energiförlusterna med upp till 70 procent. Investeringen betalar sig på endast tre år. Det är torra fakta.

Fakta är också att ABB:s energieffektiva transformatorer gör det möjligt att minska förlusterna i det svenska elnätet med mer än 50 procent. Det betyder nära 2 TWh per år och motsvarar elförbrukningen för cirka 80 000 villor eller 1 miljon ton CO2. Hittar du något skäl att inte byta ut din gamla transformator?