Smart underhåll

Framtidens underhåll blir allt mer förebyggande och tillståndsbaserat. Ingen har råd med driftstopp och då krävs ett underhåll där maskinerna både pratar med varandra och med operatören. 

 

Det handlar om helt nya produktionsmiljöer, där grupper av maskiner kommunicerar med varandra och själva meddelar sin status t.ex. vad gäller livscykelstatus, senaste service och beräknad nästa service. Målet är snabbare, flexiblare och mer miljövänlig produktion med kortare ledtider.

Redan idag finns flera digitala lösningar för smartare drift och underhåll som effektiviserar din verksamhet. Lösningar som ökar din konkurrenskraft genom ökad tillgänglighet och förbättrad livslängd och driftsäkerhet på din utrustning.

Dela sidan

Select region / language