Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Smarta städer

Idag är det tydligt att vägen till hållbar utveckling måste inbegripa städerna. Enligt FN kommer sex av tio människor att bo i städerna år 2030, och 2050 kommer den siffran att ha stigit till sju av tio människor.

 

För att blomstra måste städerna klara utmaningen med högre invånarantal och ökad aktivitet, skapa hållbarare miljöer som minskar den lokala luft- och vattenföroreningen, klara målen för minskade koldioxidutsläpp och ta hänsyn till begränsade resurser samt förbli konkurrenskraftiga genom att skapa rätt miljö för företag att investera och för invånarna att uppleva den livskvalitet som de önskar.

Dela sidan